تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۳
بدون دیدگاه | کد خبر: 5621

اس ام اس و نوشته احساسی مهر ۹۳

…..:::::::::  اس ام اس و نوشته احساسی مهر ۹۳ :::::::::…..

ورود به آرشیو اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس و نوشته احساسی مهر 93 , اس ام اس احساسی مهر , اس ام اس های زیبای عاشقانه , اس ام اس های عاشقانه مهر , اس ام اس های عشق و عاشقی مهز

ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﺧﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﺗﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﯼ / ﺍﯾﻦ
ﻣﻮﺝ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮﺩﯼ
ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ، ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﯼ ﯾﺎﺭ /
ﻣﺮﺩﺍﺏ ﺩﻝ ﻣﺮﺍ ﺗﻮ ﺩﺭﯾﺎ ﮐﺮﺩﯼ

.

http://www.tanznama.com/wp-content/uploads/2014/05/ff1915.gif

.

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﺩﻡ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﻭﺍ ﻧﺸﺪ / ﺟﺰ ﺗﻮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺏ ﺩﻝ ﻣﺎ ﻧﺸﺪ
ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺪﻡ ﻭ ﭘﺮ ﺯﺩﻡ / ﻫﻤﺴﻔﺮﯼ
ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﺸﺪ

.

http://www.tanznama.com/wp-content/uploads/2014/05/ff1915.gif

.

ﺳﻼﻡ ﺍﯼ ﮐﻬﻨﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ، ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﭼﻪ ﭘﺎ
ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ .
ﺳﻼﻡ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻩ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻝ، ﺳﻼﻡ ﺍﺯ
ﻣﺎﺳﺖ

.

http://www.tanznama.com/wp-content/uploads/2014/05/ff1915.gif

.

ﻧﮕﯿﻦ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﻣﻨﯽ / ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﯽ / ﺗﻮ
ﻣﻮﺝ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻨﯽ / ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﯽ

.

http://www.tanznama.com/wp-content/uploads/2014/05/ff1915.gif

.

ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﻫﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻪ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺩﺍﺭﺩ ، ﻧﻪ ﺭﺩﯾﻒ ،
ﻧﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﺩﺍﺭﺩ، ﻧﻪ ﻃﻨﯿﻦ. ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻑ
ﺩﻟﻢ ﺑﻮﺩ ، ﻫﻤﯿﻦ!

.

http://www.tanznama.com/wp-content/uploads/2014/05/ff1915.gif

.

ﻟﺒﺖ ﺑﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﭼﻬﺮﻩ ﻱ ﻏﻤﺪﻳﺪﻩ ﻱ ﻳﺎﺭﺕ
ﺳﺘﺎﻧﺪﻥ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻭ ﻃﻨﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﺵ ﺑﺎﻣﻦ
ﺑﺮﻳﺰ ﻣﻲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﻭﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺭﻭﺯ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻫﺎ

.

http://www.tanznama.com/wp-content/uploads/2014/05/ff1915.gif

.

ﻟﺒﺎﻟﺐ ﭘﺮ ﻧﻤﺎ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﺧﻮﻥ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺑﺎﻣﻦ
ﻛﻤﻨﺪ ﺍﺑﺮﻭﺍﻧﺖ ﺭﺍ ﺍ ﺷﺎﺭﺗﻬﺎ ﻧﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ

.

http://www.tanznama.com/wp-content/uploads/2014/05/ff1915.gif

.

ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﺜﻞ ﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻡ . . .

.

http://www.tanznama.com/wp-content/uploads/2014/05/ff1915.gif

.

ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺰﻥ ﺣﺘﯽ
ﺍﮔﺮﻧﺸﻨﻮﻡ ﺑﺎﻭﺭﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻋﺸﻘﻢ . . .

.

http://www.tanznama.com/wp-content/uploads/2014/05/ff1915.gif

.

ﻫﻢ ﺭﻧﮓ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﻣﻨﯽ/ ﻏﺎﺭﺗﮕﺮﺟﺎﻥ
ﻭﻣﺎﻝ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻨﯽ
ﺑﯽ ﺗﻮﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ/ﺳﺎﺩﻩ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻨﯽ . .

.

http://www.tanznama.com/wp-content/uploads/2014/05/ff1915.gif

.

ﻣﺎ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻭ ﭘﺸﺖ
ﺩﯾﻮﺍﺭﻏﺮﻭﺭﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻠﻌﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ

.

http://www.tanznama.com/wp-content/uploads/2014/05/ff1915.gif

.

دل نیست ، دریا نیست ، مرداب است
که موجی هم سراغش را نمی گیرد
نه میل زیستن دارد نه می میرد

.

http://www.tanznama.com/wp-content/uploads/2014/05/ff1915.gif

.

همیشه با غمت من در ستیزم / به این خاطر همیشه اشک میریزم
روی هر برگ گلی این را نوشتم / تویی امید من تنها ، عزیزم

.

اس ام اس احساسی

http://www.tanznama.com/wp-content/uploads/2014/05/ff1915.gif

.

عشق حقیقی، داستان رومئو و ژولیت نیست که با هم از دنیا رفتند
بلکه حکایت مادر بزرگ و پدر بزرگ است که به پای هم پیر شدند . . .

.

http://www.tanznama.com/wp-content/uploads/2014/05/ff1915.gif

.

پیدا کردن یک دوست باوفا و صادق مانند یافتن قطره اشکی در اقیانوس است.
اگر چنین دوستانی دارید، قدرشان را بدانید . . .

.

http://www.tanznama.com/wp-content/uploads/2014/05/ff1915.gif

.

دنبال دلتان بروید، اما “عقلتان” را هم با خود ببرید . . .

.

http://www.tanznama.com/wp-content/uploads/2014/05/ff1915.gif

.

در روز بارانی چتر الگوی فداکاریست،پس چتری باش برای آنکه دوستش داری

.

http://www.tanznama.com/wp-content/uploads/2014/05/ff1915.gif

.

فکرتنهایی نباش! تنهایی خودش تنهاست!
تنهابه فکرکسی باش که بی توتنهاست…

.

http://www.tanznama.com/wp-content/uploads/2014/05/ff1915.gif

.

نمیدانم… چرا بین این همه آدم پیله کرده ام به تو…
شاید فقط با تو پروانه میشوم…

ترول

  • Screenshot_2017-06-05-13-18-50-552_com.instagram
  • shishtayi (1)
  • peymanyousefi
  • 12974441_877646939046724_2654598410155801958_n
  • Rich-Pour-Boy
  • ترول پدر عصبانی

مطالب مرتبط

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
آخرین مطالب سایت

پربازدیدهای هفته

ارشیو مطالب